Bang Sarey Resort

สนับสนุน

บางเสร่ นอร์ดิค รีสอร์ท สนับสนุนองค์กรการกุศล ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยสำหรับเด็กในประเทศไทย เพราะเด็กๆ คืออนาคตของชาติ

ณ วันนี้เรามีความร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่อไปนี้: